Integritetspolicy och cookies

Vi respekterar och är fast beslutna att skydda din integritet online. Vi respekterar att du inte vill att den personliga informationen du ger oss ska distribueras urskillningslöst och här förklarar vi hur vi samlar in information, vad vi gör med den och vilka rättigheter du har. Våra handlingar regleras av GDPR. Denna personliga integritets- och cookiepolicy kan genomgå ändringar och tillägg då och då. Om möjligt kommer vi att informera dig om eventuella ändringar, men kontrollera innehållet regelbundet. Utfärdandedatumet visas i början av meddelandet.

Vem ser efter din information

M&M Motorsport AB (hädanefter: M&M; eller “vi”) är informationsansvarig för all personlig information vi har om dig.

Dina rättigheter

Du bestämmer över din personliga information och vad vi kan göra med den. Du har alltid rätt att veta vilken personlig information vi har och hur vi hanterar den. Du har rätt att få din personliga information rättad, begränsad eller raderad. Du har också rätt att invända mot vår behandling (inklusive invändningar mot vår direktmarknadsföring) av din personliga information om du inte tror att vi använder den korrekt.

Hur vi skyddar och hanterar din personliga information

Vi har vidtagit både organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda din information och för att följa GDPR.

Användning av personlig information insamlad

Vi kan endast tillhandahålla de beställda produkterna, innehållet eller någon kommunikation till dig om du ger oss din personliga information. För att tillhandahålla dessa tjänster samlar vi in ​​personlig information om dig såsom ditt namn, adress, födelsedatum, e-postadress, telefon eller mobilnummer. Denna information samlas in från www.hellomantle.com.

Vi kommer att använda informationen du lämnar för de syften som beskrivs nedan:

– Order- och transaktionsuppfyllelse

– Marknadsföring genom SMS och email av våra produkter och innehåll

– Kundsupport

– Frakt och retur

– Tillhandahålla, anpassa och förbättra våra tjänster

Uppgifter om personlig information till tredje parter

Partners som hanterar personlig information för våra räkning (t.ex. leveranspartner och teknikutvecklingspartners) har undertecknat avtal om personlig assistent med oss. Vi kan garantera att din personliga information hanteras korrekt och säkert. Vi delar din personliga information med andra företag och organisationer med oberoende informationsansvar när det är nödvändigt eller när vi tvingas enligt lag (till exempel betalningslösningsföretag eller myndigheter). När din information delas med dessa företag och organisationer gäller deras integritetspolicy. Även om M&M kan anstränga sig för att se till att någon tredje part till vilken M&M lämnar ut personlig information är skyldig att använda den personliga informationen enbart för de ändamål för vilka informationen lämnades ut, är sådana oberoende tredje parter över vilka M&M inte utövar någon kontroll. M&M ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarigt för, uppförande, handlingar, utelämnanden, hantering eller spridning av information från tredje part.

Länkar

När du klickar på länkarna på vår webbplats kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi ansvarar inte för sekretesspraxis på andra webbplatser och uppmuntrar dig att läsa deras sekretesspolicyer.

Cookie policy

M&M använder cookies för att övervaka din varukorg och föra statistik om varje besökare. Informationen som lagras på din dator är bara ett unikt nummer utan någon koppling till personlig information. I webbläsarinställningarna kan du välja att acceptera cookies eller inte. Du kan också radera cookies som har lagrats på din dator när som helst. Du kan besöka alla delar av våra webbplatser utan att tillåta cookies och utan att avslöja din identitet.

Säkerhetsmått

M&M vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att skydda din personliga information mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, bedrägeri eller olagligt avslöjande. Inget företag kan dock helt förhindra säkerhetsrisker. Vi strävar efter att skydda din personliga information, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet och är inte ansvariga för säkerheten för information som överförs via Internet.

Uppgifter

Vi kan avslöja din personliga information om vi är skyldiga enligt lag eller om du bryter mot våra användarvillkor.

Frågor och informationsval

Om du vill: få åtkomst till, korrigera, ändra eller ta bort all personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt vill ha mer information kontakta oss via e-post. Adressen hittar du längst ner. Observera dock att om du bestämmer dig för att välja bort, kanske du inte kan använda alla tjänster eller funktioner som är tillgängliga via webbplatsen.

Telefon
0370-71330